Home
IPABO
Basisschool
Didaktiek
Liedmateriaal
Bronnen
Nascholing
Contact

Basisschool


Kerndoelen muziek


Schoolinstrumenten

ritmische slaginstrumenten:

handtrom, tamboerijn, snaredrum, grote trom, tomtom, bellenkrans, schellestok, bongo, conga, rasp, triangel, claves, maracas, woodblock, buistrom, spleettrom, castagnetten, bekkens

melodische slaginstrumenten

xylofoon, marimba, metallofoon, klokkenspel, vibrafoon, pauken

'eigen slagwerk'

geluiden die met behulp van het eigen lichaam worden gemaakt: klappen, met de vingers knippen, tongklak, stampen e.d.

fantasie-instrumenten

gebruiksvoorwerpen die vanwege hun klankeigenschappen gebruikt kunnen worden als ritmisch of melodisch muziekinstrument

overige akoestische instrumenten

de meest voorkomende: piano, gitaar, blokfluit, dwarsfluit, trompet, bugel, viool

elektronische of digitale instrumenten

digitale piano, synthesizer, keyboard, midi-apparatuur


De vakleerkracht

Sommige scholen hebben een vakleerkracht muziek in dienst, die in alle groepen (een deel van) het muziekonderwijs verzorgt. Meestal zijn dat mensen die een professionele schoolmuziekopleiding hebben gevolgd aan het conservatorium. Het kunnen ook leerkrachten zijn die de post-HBO-opleiding 'Vakspecialist muziek' hebben gevolgd (kijk bij IPABO onder 'nascholing'). Natuurlijk kun je van zo'n vakleerkracht heel veel leren. Als er op jouw stageschool een vakleerkracht muziek werkt, vraag dan of je lessen mag bijwonen en geef zelf muzieklessen onder zijn of haar toezicht. Wees niet bang dat je 'afgaat'. Dergelijke leerkrachten beseffen heel goed het verschil tussen een beginner en een ervaren en professioneel geschoolde leraar. Een beter advies op locatie kun je niet krijgen, dus profiteer van zo'n kans!

Home  |  IPABO  |  Basisschool  |  Didaktiek  |  Allerlei  |  Liedmateriaal  |  Bronnen  |  Contact

vakgroep
muziek
hogeschool
IPABO